Wetenschappelijke publicatie

Het ImmunOvar Research-team onder leiding van An Coosemans, gesteund door het Olivia Fund, heeft onlangs een paper gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Maturitas, die ook opgenomen is in de databank van PubMed. Daarin schetsen zij de incidentie van eierstokkanker bij kinderen in België. Tegelijk pleiten ze voor een betere centralisatie en uitwisseling van data, behandeling en behandelingsresultaten, klinische trials enz…. over de landsgrenzen heen. Eierstokkanker bij kinderen is immers zo zeldzaam én bovendien van een heel andere aard dan bij volwassenen, dat een gecoördineerde, internationalere aanpak cruciaal is.