Het Olivia Fund wil een brug slaan tussen vernieuwend kankeronderzoek en patiënten, met extra aandacht voor zieke kinderen.We vinden het daarbij cruciaal dat die nieuwe kennis op korte termijn kan uitmonden in een concrete klinische behandeling.

labo werk

Dat doen we door wetenschappers te steunen die zich met passie verdiepen in nieuw
onderzoek naar behandelingen tegen kanker. We kiezen projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat, maar die voor patiënten – en vooral voor kinderen – een groot verschil kunnen betekenen.

Die studies blijven we met veel interesse en betrokkenheid op de voet volgen in nauwe samenwerking met onze wetenschappelijke adviesraad. Waar leidt dit onderzoek naartoe? Welke kansen biedt dit spoor? Welke problemen moeten we onderweg oplossen? Hoe kunnen we sneller vooruit gaan? Worden kinderen daar beter van? Zo zijn we zeker dat het einddoel niet wordt vergeten.

Dit doen we in de praktijk:

  • Meer aandacht vragen voor kinderkanker in de wetenschappelijke en medische wereld. Basisonderzoek en specifieke behandelingen voor kinderen moéten hoger op de prioriteitenlijst komen.
  • Financiële ruimte geven aan basisonderzoek. Want alleen zo kunnen nieuwe ideeën en creatieve pistes groeien, die vanuit de noden van een specifieke patiënt vertrekken. Op die manier kunnen we uiteindelijk komen tot gepersonaliseerde geneeskunde.
  • IJveren voor een bruikbare toepassing:  wetenschappelijke vondsten uit het labo moeten snel vertaald worden naar concrete gepersonaliseerde behandelingen. Dat kan door te werken van labo naar bed én van bed naar labo (‘translationele geneeskunde’). Bij deze nieuwe trend in de medische wetenschap worden onderzoeksresultaten toegepast op patiënten én praktijkervaringen meteen teruggekoppeld naar de research.
  • Immunotherapie verder uitbouwen. Als pionier steunde het Olivia Fund 15 jaar geleden het idee om experimentele immunotherapie toe te passen op hersentumoren. Met succes: na een lange, moeilijke weg zijn er vandaag meer kinderen die langer overleven. Door basisonderzoek te blijven steunen kan immunotherapie verder begrepen, verfijnd en verbeterd worden.
  • Het toepassingsgebied van immunotherapie en daarvan behandelingen die daarop voortbouwen uitbreiden naar andere vormen van kanker, zoals eierstokkanker, vaste tumoren bij kinderen (neuroblastoom), glioblastoom (zeer agressieve hersentumor), andere kinderkankers… Dat doen we door basisonderzoek te steunen dat goede kansen biedt om te leiden naar een concrete behandeling.
  • Andere interessante kankeronderzoeken, studies naar gerichte combinatietherapieën en diverse kruisbestuivingen steunen aan verschillende Belgische topuniversiteiten (KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent…)
  • Streven naar een betere samenwerking tussen de centra voor kinderoncologie in België. Als wetenschappelijke projecten en klinische studies worden gecentraliseerd, kun je mensen in nood efficiënter helpen.
  • Labo’s, apparaten, materialen en lonen van doctoraatsstudenten en onderzoekers financieren. Zo hebben we de inrichting van het labo voor experimenteel basisonderzoek bekostigd.
  • Het bewustzijn bij de overheid aanmoedigen en ijveren voor de terugbetaling van bepaalde medicijnen, want ook kleinere projecten voor een beperkte groep kunnen maatschappelijk relevant zijn.
  • Bij Europa ijveren voor een vereenvoudigde wetgeving. Zodat het werk van academische centra die veelbelovende therapieën onderzoeken administratief vlotter verloopt en financieel haalbaar blijft.

Klik verder voor meer info over de kankerproblematiek, het onderzoek dat wij steunen en onze researchers.