Het Olivia Hendrickx Research Fund en Dr. Stefaan Van Gool blijven nauw samenwerken

Sinds eind februari werkt Dr. Stefaan Van Gool niet meer als kinderarts-oncoloog aan het UZ Leuven. Hij blijft aan de KULeuven wel nog verbonden aan het Lab Kinderimmunologie. Daar volgt hij de lopende projecten voor de verfijning van immunotherapie bij hersentumoren op, die met steun van het Olivia Hendrickx Research Fund werden opgezet. We geven hierbij graag mee dat het Olivia Hendrickx Research Fund sinds vele jaren ook ander onderzoek financiert, onder meer aan de Leuvense faculteiten gynaecologie en psychologie.

 

****

Wie de afgelopen weken de pers heeft gevolgd, kon vernemen dat Dr. Stefaan Van Gool en het UZ Leuven hun samenwerking in onderling overleg hebben beëindigd. Dat verandert echter niets aan de hechte, inspirerende relatie tussen Dr. Van Gool en het Olivia Hendrickx Research Fund. Dr. Van Gool blijft immers verder werken aan de KULeuven, waar hij in het Laboratorium Kinderimmunologie de lopende preklinische studies en verschillende (post)doctoraatsprojecten begeleidt. Die werden mee gefinancierd door het Olivia Hendrickx Research Fund.

 

Het Olivia Hendrickx Research Fund heeft Dr. Van Gool van bij het begin volop gesteund. Als wereldwijd pionier in de toepassing van immunotherapie bij hersentumoren (glioma en glioblastoom) ontwikkelt Dr. Van Gool met een enorme gedrevenheid een specifieke therapie op maat. Die heeft al tot mooie resultaten geleid en vindt intussen navolging in andere Europese ziekenhuizen, waaronder het befaamde Karolinska-instituut in Zweden en de universiteit van Würzburg. Het hoeft geen betoog dat we onze financiële steun aan zijn projecten blijven voortzetten.

 

Tegelijk kijkt het Olivia Hendrickx Research Fund graag verder dan deze veelbelovende immunotherapie. We financieren aan de KULeuven sinds een vijftal jaar ook andere onderzoekslijnen, die gegroeid zijn uit de creatieve uitwisseling tussen Dr. Van Gool, collega’s-artsen aan andere departementen, internationale wetenschappers en doctoraatsstudenten. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwe vorm van immunotherapie voor vaste tumoren buiten de hersenen (neuroblastoom). Daarnaast loopt er aan de faculteit gynaecologie preklinisch onderzoek rond immunotherapie bij eierstok- en baarmoederkanker, terwijl de faculteit psychologie zich verdiept in cognitieve problemen bij kinderen met leukemie.

 

Het Olivia Hendrickx Research Fund gelooft sterk in deze interdisciplinaire samenwerking. Deze vruchtbarekruisbestuiving kan echter alleen ontstaan, als frisse ideeën en creativiteit genoeg ruimte en zuurstof krijgen. Daarom kiezen we er bewust voor om ook doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers een financieel opstapje te geven. We zijn ervan overtuigd dat we zo bijdragen tot een bruisende denktank, waarin jong talent en ervaren wetenschappers inspiratie vinden om nieuwe pistes voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker te ontwikkelen. Betere overlevingskansen voor patiënten komen hierbij altijd op de eerste plaats.