Isabelle Dierckx de Casterlé

Op 7 mei heeft Isabelle haar doctoraatsthesis verdedigd, ‘Novel Immunotherapy for high-risk neuroblastoma: Allogeneic stem cell transplantation and recipient leukocyte infusion’

Haar grootste dank gaat uit naar het Olivia Fund, voor de financiële ondersteuning van dit onderzoeksproject :

‘Als kleine onderzoeksgroep wordt het steeds moeilijker om financiële steun te vinden, maar dankzij het vertrouwen en de steun van het Olivia Fund hebben we samen een belangrijke stap vooruit kunnen zetten in het onderzoek naar potentiële nieuwe behandelingsmogelijkheden voor neuroblastoma patiëntjes. Ik wil daarom Mevrouw De Reze en alle leden van het Olivia Fund bedanken voor hun vertrouwen en steun, en natuurlijk hun bewonderenswaardige doorzettingsvermogen en volharding in het organiseren van vele acties die ertoe leiden dat onderzoek naar innovatieve immunotherapeutische behandelingen mogelijk is/blijft.’

Isabelle