FAQ

Olivia Hendrickx is het dochtertje van Ilse De Reze en Eddy Hendrickx. Zij overleed op 10 april 2000 aan een hersenstamtumor. Ze was toen bijna drie jaar. Kort daarna richtten Ilse en Eddy het Olivia Fund op, om onderzoek te financieren dat kinderen met dezelfde ziekte betere kansen kan geven.

Het Olivia Fund zamelt geld in om een brug te slaan tussen vernieuwend kankeronderzoek en patiënten. Het fonds steunt vooral veelbelovende projecten waarvoor weinig commerciële interesse bestaat, maar die wél een groot verschil kunnen maken voor patiënten. Alle projecten worden van dichtbij gevolgd, met focus op dit einddoel: een concrete behandeling die écht betere kansen op genezing biedt.

Lees meer in Wat wij doen?

Wetenschappelijk onderzoek naar kanker is een moeizame en complexe zoektocht, die heel veel toewijding, tijd en middelen vraagt. Dit verloopt met vallen en opstaan. Bovendien duurt het jaren voor een vondst uit het labo kan worden omgezet in een behandeling, omdat een experimenteel middel eerst uitgebreid en in verschillende fasen moet worden getest. Sommige onderzoeken die het Olivia Fund steunt zijn nog experimenteel, andere zijn bijna klaar voor een klinische trial met patiënten.

 

Info over lopende onderzoeken die het Olivia Fund steunt vindt u bij medische info en de testimonials. Belangrijk nieuws uit de medische en wetenschappelijke wereld wordt gemeld op de nieuwspagina.

Ja, u heeft recht op een fiscaal attest, als het totale bedrag van al uw giften aan het Olivia Fund ten minste € 40 per jaar bedraagt. Dit hoeft u niet aan te vragen: we sturen het toe.

Lees meer in Steunen!

Giften kunt u storten op rekening nummer BE 65 2200 0020 0096 van het Olivia Fund.

U krijgt het fiscaal attest ten laatste in maart van het jaar nà uw gift. Als u dus in 2015 een storting deed, krijgt u in de loop van maart 2016 een fiscaal attest van het Olivia Fund.

Achter het Olivia Fund zit een team dat het fonds beheert en benefietacties organiseert. Maar het is vooral Ilse De Reze, Olivia’s mama, die als gezicht in de pers of op evenementen naar buiten treedt. Daarnaast zetten ook talloze vrijwilligers zich steeds weer in om een actie ten voordele van Olivia te organiseren.

Neem eerst en vooral contact met ons op om uw actie te melden. Zo zijn wij op de hoogte en kunnen we enkele afspraken maken. Het Olivia Fund zal u dan met heel wat praktische tips helpen.

Laat uw fantasie gerust de vrije loop om een actie te bedenken … maar doe dat wel in overleg met ons. We staan voor heel veel creatieve acties open, maar vragen wel om een zekere waardigheid te respecteren die bij het Olivia Fund past. Geen flauwe studentikoze of smakeloze initiatieven dus.

Ja. Neem contact met ons op en stel uw actie ten voordele van het Olivia Fund aan ons voor. We kunnen u dan teksten en logo’s toesturen, die u op affiches of in mails kunt gebruiken.

We kondigen uw actie met plezier aan in onze nieuwsrubriek. Bezorg ons een korte tekst en een foto. Laat u na afloop ook weten hoe uw actie is verlopen? Dan zorgen we voor een kort verslag op onze website in de rubriek ‘resultaten van acties & events’.