isabelle Dierckx labo Mark Waer

Isabelle Dierckx de Casterlé (1990) is apotheker met een master in geneesmiddelenontwikkeling. Daarvoor moest ze niet alleen stage lopen in een apotheek, maar ook in een onderzoekslaboratorium. Na haar studie begon ze aan een doctoraat in het labo Experimentele Transplantatie bij Prof. Waer en Prof. Sprangers aan de KU Leuven.

Harde confrontatie

“Van jongs af aan heb ik al een sterke interesse in wetenschappen, vooral dan oncologie. Zo’n tien jaar geleden werden we in de familie immers geconfronteerd met de harde strijd tegen kanker. Daardoor heb ik ingezien hoeveel er nog onbekend is in de kankerwereld, en hoe belangrijk onderzoek dus is om nieuwe, efficiëntere behandelingen te ontwikkelen. Tijdens mijn opleiding liep ik  stage in een labo waar men onderzoek doet op hypofysetumoren. Dat heeft mijn interesse in kankeronderzoek nog extra getriggerd.”

Werkingsmechanisme ontrafelen

“In ons labo onderzoeken we een nieuwe vorm van immunotherapie om hoog-risicotumoren bij kinderen te behandelen. Hierbij wordt het immuunsysteem van de patiënt zelf gestimuleerd om de tumor opnieuw aan te vallen. Met deze vorm van immunotherapie proberen we dus het immuunsysteem te boosten én tegelijk het risico op ernstige nevenwerkingen – die meestal veel impact op het verloop van de behandeling hebben – zoveel mogelijk te beperken. Voorlopig is dit onderzoek nog experimenteel. We hebben nu muismodellen ontwikkeld om deze nieuwe immunotherapie nauwkeurig te bestuderen. We moeten namelijk eerst het volledige werkingsmechanisme kennen en een antwoord hebben op al onze vragen rond immunologie. Dan pas kunnen we die immunotherapie optimaliseren en uiteindelijk gaan toepassen op patiënten. Dat is ook wat mij blijft boeien en motiveren: hoe elke nieuwe bevinding ons misschien een klein stapje dichter brengt bij een nieuwe en veiliger behandeling van zulke ‘moeilijke’ tumoren.”

Steun voor klein labo

“Zonder het Oliva Fund zou dit onderzoek niet mogelijk zijn. Want vandaag is het zeer moeilijk om funding te vinden of fondsen van de overheid te krijgen. Er is veel concurrentie en bovendien zijn we een klein labo. We zijn het Olivia Fund dan ook zeer dankbaar dat zij ons onderzoek willen sponsoren. Zij geven ons alle steun en middelen om uitgebreid onderzoek te doen naar deze vernieuwende immunotherapie.”

Nieuwe vormen van immunotherapie