Kerstactie

Ten gevolge van het plotse overlijden van Cedric Moens begin dit jaar, zal de kerstkaarten-actie dit jaar niet doorgaan. Cedric was de drijvende kracht achter dit mooie initiatief en werd hierbij zeer goed geholpen door onze dochters Soline en Sixtine die de pakjes maakten. De tijd is te kort en het verdriet te groot om dit in handen te nemen. We hopen volgend jaar de moed en de inspiratie te vinden om dit project opnieuw te lanceren. We danken u oprecht voor uw begrip.

Suite à la disparition soudaine de Cedric Moens début de cette année, nous ne pourrons organiser l’action des cartes de Noël pour cette fin d’année. Cedric était l’inspirateur de cette belle initiative tout en étant assisté de nos filles Soline et Sixtine qui préparaient les paquets. Le délai est, malheureusement, trop court et le chagrin trop grand pour reprendre ce projet. Nous espérons retrouver le courage et l’inspiration l’année prochaine afin de relancer cette action. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Sigrid, Soline et Sixtine Moens

Birdies 4 Cedric

Op 18 september 2016, precies één jaar na de diagnostiek van de hersentumor bij Cedric Moens, vond de vierde editie van Birdies4Kids plaats in de golfclub van Rigenée. Het concept werd 4 jaar geleden gelanceerd door Cedric MOENS, die naast de organisatie van de jaarlijkse Olivia & Quirine Challenge ook in zijn thuisclub een inspirerend event wou om steun te zoeken in de strijd tegen hersentumoren bij kinderen. Deze strijd lag hem zo nauw aan het hart na het verlies van zijn dochtertje Quirine in 2001. Niemand had ooit gedacht dat hij zelf ook het slachtoffer zou worden van deze verschrikkelijke kanker. Cedric laat een gigantische leegte achter bij familie en vrienden.De competitie werd herdoopt tot Birdies4Cedric en het werd een prachtige dag vol kleur, zonneschijn en veel plezier, kortom naar het imago van Cedric.

Er werd 4700 € verzameld, een mooie groei in vergelijking met de voorgaande jaren.

We zijn iedereen die aan dit initiatief meegewerkt heeft uitermate dankbaar!

Het Birdies4Cedric Team

 

Ce 18 septembre 2016, exactement un an après le diagnostic de la tumeur cérébrale de Cedric Moens, a eu lieu la quatrième édition du Birdies4Kids au golf de Rigenée. Le concept a été lancé il y a 4 ans par Cedric qui, en plus de l’organisation annuelle du Olivia & Quirine Challenge, tenait à organiser un événement marquant dans son club afin de soutenir ce combat contre les tumeurs cérébrales chez les enfants.Ce combat lui tenait tellement à cœur suite au décès de sa fille Quirine en 2001. Personne n’aurait pu penser qu’il serait également victime de ce terrible cancer. Cedric laisse un énorme vide derrière lui.Cette compétition a été rebaptisée Birdies4Cedric et ce fut une journée magnifique, pleine de couleurs, de soleil et beaucoup de plaisir, en un mot… à l’image de Cedric.

Nous avons récolté 4700 €, une belle progression par rapport aux années précédentes.

A tous ceux qui ont participé à cette belle initiative, nous tenons à vous remercier chaleureusement!

Le Team Birdies4Cedric.

Eindejaarsevent La Riva Antwerpen

Ten voordele van het Olivia Fund laten Patisserie DelRey, keurslager Michielsen, Bittersweet Beverages, Chacalli wines & Feriatus u proeven van de mooiste feesttafel tijdens een exclusieve degustatie op 27 november. Meer info en inkomkaarten te verkrijgen bij de deelnemende zaken.

Dag tegen Kanker

Kwaadaardige hersentumor zorgt voor hoogste aantal ‘verloren levensjaren’

Nieuwe parameters geven impuls aan onderzoek naar behandeling glioblastoom.

Donderdag 20 oktober 2016 — Overheid en statistici kijken tegenwoordig niet alleen naar de economische en epidemiologische impact van kankers die grote groepen van mensen treffen, maar nemen alsmaar meer het begrip ‘verloren levensjaren’ in aanmerking om researchgeld te investeren. Meer lezen? Alle info vindt u hier.

 

14 oktober 2016

Prof. Dr. Mark Waer, al meer dan tien jaar lid van het Olivia Fund, gaat op 14 oktober met emiraat. Hij blijft echter zijn onderzoek volgen en zal het fonds ook na zijn emiraat nog steunen. Wij danken hem heel hartelijk voor zijn jarenlange steun en zijn bijzonder blij dat hij zich voor het Olivia Fund wil blijven inzetten.

24 oktober 2016

De ImmunOvar-onderzoeksgroep van gynaecologe An Coosemans, die door het Olivia Fund wordt gesteund, neemt deel aan de Vlaamse wetenschapsweek met het departement oncologie. Op 24 oktober ontvangen ze leerlingen van het 5de en 6de middelbaar: ze zullen uitleg krijgen over de werking van het immuunsysteem en mogen proeven uitvoeren.

Meer info via deze link.

3 december 2016

Patrick Decat, eigenaar van het bedrijf Decapac, organiseert op 3 december een benefietfuif voor jongeren in een leegstaande industriehal op zijn terrein. De opbrengst gaat naar het Olivia Fund.