Elk jaar worden zo’n 4 volwassenen op 100.000 getroffen door een maligne glioma, het meest voorkomende type hersentumor. Helaas komt deze kwaadaardige tumor soms ook bij kinderen voor. Ondanks een intensieve klassieke behandeling (combinatie van chirurgie, radiotherapie of ‘bestraling’ en chemotherapie) overleven patiënten gemiddeld niet meer dan 15 maand. Deze hardnekkige hersentumor heeft immers de neiging om steeds weer terug te keren.

Er zijn nog andere vormen van kanker met een ongunstige prognose. Zo is eierstokkanker na baarmoederkanker de belangrijkste gynaecologische tumor. Elk jaar krijgen 828 vrouwen en meisjes in ons land deze diagnose. Het grote probleem is dat eierstokkanker pas in een vergevorderd stadium duidelijke klachten geeft en ontdekt wordt. Daardoor zijn de vooruitzichten somber: slechts 20% overleeft eierstokkanker in stadium IV. Wordt eierstokkanker in stadium III vastgesteld, dan zijn de kansen met 26-53 maand overleving iets beter. Bij herval ligt de sterfte echter bijzonder hoog: 80%.

Ook bij een neuroblastoom, de meest voorkomende vaste tumor buiten de schedel op kinderleeftijd, liggen de kaarten opvallend slecht. In ruim de helft van de gevallen kan deze tumor niet geopereerd worden en/of zijn er uitzaaiingen. De vooruitzichten zijn dan ook ongunstig: ondanks de huidige agressieve behandeling hervalt 50 tot 60% van de patiëntjes.

Er is dus een grote nood aan nieuwe en efficiëntere behandelingen. Om deze kankerpatiënten betere overlevingskansen te bieden, hielp het Olivia Fund een totaal nieuwe behandeling ontwikkelen: immunotherapie voor hersentumoren. Deze methode wordt nog steeds verder verbeterd. Daarnaast steunt het Olivia Fund ook onderzoek dat deze immunotherapie uitbouwt voor een toepassing bij eierstokkanker en neuroblastomen.

Lees meer over eierstokkanker, neuroblastoom  en immunotherapie .