Birdies 4 Cedric

Op 18 september 2016, precies één jaar na de diagnostiek van de hersentumor bij Cedric Moens, vond de vierde editie van Birdies4Kids plaats in de golfclub van Rigenée. Het concept werd 4 jaar geleden gelanceerd door Cedric MOENS, die naast de organisatie van de jaarlijkse Olivia & Quirine Challenge ook in zijn thuisclub een inspirerend event wou om steun te zoeken in de strijd tegen hersentumoren bij kinderen. Deze strijd lag hem zo nauw aan het hart na het verlies van zijn dochtertje Quirine in 2001. Niemand had ooit gedacht dat hij zelf ook het slachtoffer zou worden van deze verschrikkelijke kanker. Cedric laat een gigantische leegte achter bij familie en vrienden.De competitie werd herdoopt tot Birdies4Cedric en het werd een prachtige dag vol kleur, zonneschijn en veel plezier, kortom naar het imago van Cedric.

Er werd 4700 € verzameld, een mooie groei in vergelijking met de voorgaande jaren.

We zijn iedereen die aan dit initiatief meegewerkt heeft uitermate dankbaar!

Het Birdies4Cedric Team

 

Ce 18 septembre 2016, exactement un an après le diagnostic de la tumeur cérébrale de Cedric Moens, a eu lieu la quatrième édition du Birdies4Kids au golf de Rigenée. Le concept a été lancé il y a 4 ans par Cedric qui, en plus de l’organisation annuelle du Olivia & Quirine Challenge, tenait à organiser un événement marquant dans son club afin de soutenir ce combat contre les tumeurs cérébrales chez les enfants.Ce combat lui tenait tellement à cœur suite au décès de sa fille Quirine en 2001. Personne n’aurait pu penser qu’il serait également victime de ce terrible cancer. Cedric laisse un énorme vide derrière lui.Cette compétition a été rebaptisée Birdies4Cedric et ce fut une journée magnifique, pleine de couleurs, de soleil et beaucoup de plaisir, en un mot… à l’image de Cedric.

Nous avons récolté 4700 €, une belle progression par rapport aux années précédentes.

A tous ceux qui ont participé à cette belle initiative, nous tenons à vous remercier chaleureusement!

Le Team Birdies4Cedric.